Pomoc prawna w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę Klienta w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Oferuje fachową pomoc prawną w uzyskaniu konkretnych świadczeń społecznych, a także doradza w zakresie możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę osobom niezdolnym do dalszej pracy – np. ze względów zdrowotnych.

 

Zakres usług świadczonych przez Kancelarię w sprawach ubezpieczeń społecznych

Do usług świadczonych przez Kancelarię należy:

 

  • sporządzanie odwołań od decyzji ZUS,
  • reprezentowanie Klientów przed sądami i organami rentowymi,
  • prowadzenie spraw w przedmiocie świadczeń emerytalnych, rentowych i zasiłków,
  • prowadzenie spraw przed organami ZUS,
  • doradztwo prawne w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych.

 

Jeśli nie zgadzają się Państwo z decyzją wydaną przez organy rentowe lub dążą do przyznania świadczenia emerytalnego, świadczenia rentowego zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Bazując na wiedzy i doświadczeniu prawnym, Kancelaria podejmie w Państwa imieniu działania, mające na celu uzyskanie pożądanego przez Państwa rezultatu sprawy. Kancelaria zapewnia profesjonalną pomoc prawną i wsparcie merytoryczne na każdym etapie postępowania.

Chcesz skorzystać z usług prawnych?

Realizacja: icube.pl

facebook linkedIn