Pomoc prawna w zakresie prawa rodzinnego

Kancelaria zapewnia profesjonalną obsługę prawną w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Ze względu na ich szczególny charakter przywiązuje się szczególną wagę do dbałości o prywatność naszych Klientów oraz ich bliskich.

 

Profesjonalna obsługa prawna w sprawach rodzinnych

Kancelaria zapewnia fachowe porady prawne w zakresie prawa rodzinnego oraz reprezentuje Klientów w następujących typach spraw:

 

 • rozwód – bez orzekania o winie, z orzeczeniem o winie,
 • separacja,
 • podział majątku wspólnego małżonków,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • umowy majątkowe małżeńskie,
 • alimenty – zasądzenie, podwyższenie, obniżenie, uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
 • władza rodzicielska,
 • uregulowanie kontaktów z dzieckiem,
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
 • uznanie i zaprzeczenie uznania dziecka,
 • ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe,
 • przysposobienie, opieka, kuratela.

 

Kancelaria wyróżnia się rzetelnością i doświadczeniem w prowadzeniu spraw rodzinnych. Zapewnia swoim Klientom profesjonalną pomoc prawną oraz niezbędne wsparcie na każdym etapie postępowania.

Chcesz skorzystać z usług prawnych?

Realizacja: icube.pl

facebook linkedIn