Obsługa prawna w zakresie prawa pracy

Kancelaria zapewnia profesjonalne porady prawne z zakresu prawa pracy – zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Kancelaria zajmuje się w szczególności sprawami o wynagrodzenie i inne świadczenia pracownicze, a także o przywrócenie do pracy.

 

Usługi z zakresu prawa pracy

Klientom pomagamy również w uzyskaniu należnego im odszkodowania z tytułu wypadków, które zdarzyły się w pracy lub po drodze do pracy oraz za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy.

 

Do usług z zakresu prawa pracy, które świadczy Kancelaria, zalicza się:

 

  • redagowanie i opiniowanie umów z zakresu prawa pracy,
  • nawiązanie, zmiana, rozwiązanie stosunków pracy,
  • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę,
  • wydanie i sprostowanie świadectwa pracy,
  • reprezentowanie w sporach z zakresu prawa pracy.

 

Chcesz skorzystać z usług prawnych?

 

Realizacja: icube.pl

facebook linkedIn