Pomoc prawna w zakresie prawa odszkodowawczego

Kancelaria zapewnia kompleksowe usługi w sprawach dotyczących dochodzenia roszczeń od ubezpieczycieli, w tym odszkodowania i zadośćuczynienie za  szkody osobowe, komunikacyjne, majątkowe. Kancelaria dokonuje rzetelnej oceny prawnej konkretnego zdarzenia, udziela fachowej pomocy prawnej przy sporządzaniu niezbędnych wniosków oraz wezwań w postępowaniu przedsądowym, a także reprezentuje interesy Klienta przed sądem.

 

Typy odszkodowań

Kancelaria zajmuje się egzekwowaniem następujących rodzajów odszkodowań:

 

  • odszkodowania należne z tytułu uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia,
  • odszkodowanie tytułem zwrotu kosztów leczenia, utraconych zarobków, kosztów pochówku osoby najbliższej,
  • odszkodowania z tytułu kosztów likwidacji szkody, w tym naprawy pojazdu, przestoju, uszkodzonego ładunku, utraty wartości pojazdu,
  • odszkodowanie i zadośćuczynienie za błędy w sztuce medycznej, zakażenia szpitalne, powikłania pooperacyjne, błędna diagnoza, podanie niewłaściwych leków, zastosowanie błędnej metody leczenia, szkody wyrządzone przy porodzie,
  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę własną,
  • zadośćuczynienie należne osobom najbliższym członkom rodziny zmarłego za doznaną krzywdę,
  • renta z tytułu uszczerbku na zdrowiu, zwiększenia potrzeb życiowych poszkodowanego, utraty bądź zmniejszenia zdolności do pracy zarobkowej, zmniejszenia widoków na przyszłość,
  • renta na rzecz osób, wobec których na zmarłym poszkodowanym ciążył ustawowy obowiązek alimentacyjny lub którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania.

Chcesz skorzystać z usług prawnych?

Kancelarię wyróżnia profesjonalizm i doświadczenie w sprawach odszkodowawczych. Jeśli spotkali się Państwo z odmową wypłaty należnego odszkodowania lub wypłacona kwota nie była dla Państwa w pełni satysfakcjonująca, zachęcamy do skontaktowania się z Kancelarią.

Kancelaria zapewnia profesjonalną pomoc prawną i wsparcie merytoryczne na każdym etapie postępowania.

Realizacja: icube.pl

facebook linkedIn