Obsługa prawna w zakresie prawa karnego

W obszarze prawa karnego Kancelaria zapewnia pomoc prawną zarówno osobom pokrzywdzonym – występując w charakterze pełnomocnika, a także osobom podejrzanym bądź postawionym w stan oskarżenia – występując w charakterze obrońcy.

 

Zadaniem Kancelarii jest prowadzenie działań ukierunkowanych na uzyskanie dla swojego Klienta najkorzystniejszego rozstrzygnięcia w toczącym się postępowaniu, poprzedzona przygotowaną wspólnie z Klientem strategią obrończą.

 

Pomoc prawna obejmuje sprawy karne, karne skarbowe, a także reprezentację w postępowaniu wykonawczym.

 

Zakres usług świadczonych w sprawach karnych

Kancelaria Adwokacka świadczy następujące usługi w zakresie prawa karnego:

 

  • obrona oskarżonych w sprawach karnych i karnych skarbowych,
  • obrona obwinionych w sprawach o wykroczenia i wykroczenia skarbowe
  • obrona podejrzanych na etapie postępowania przygotowawczego
  • reprezentowanie skazanego w postępowaniu karnym wykonawczym
  • reprezentowanie pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych,
  • reprezentowanie oskarżycieli prywatnych
  • pomoc prawna osobom zatrzymanym i tymczasowo aresztowany.

 

Profesjonalizm, wiedza i indywidualne podejście do Klienta stanowi podstawę świadczonej pomocy prawnej w tym obszarze.

 

Chcesz skorzystać z usług prawnych?

Realizacja: icube.pl

facebook linkedIn