Pomoc prawna dla przedsiębiorców i spółek

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Klientom Kancelarii zapewnia się profesjonalne porady z obszaru prawa gospodarczego i handlowego. Oferujemy pomoc prawną w zakresie wyboru formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, podczas zatrudniania nowych pracowników, a także tworzenia, przekształcania, łączenia, podziału i likwidacji spółek.

 

Profesjonalna pomoc prawna opiera się nie tylko na solidnych fundamentach wykształcenia prawniczego, ale także na specjalistycznej wiedzy z zakresu finansów uzyskanej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Dzięki temu, Kancelaria może zapewnić swoim Klientom kompleksową pomoc w sporach cywilnych i gospodarczych.

 

Usługi z zakresu prawa gospodarczego

W zakres usług z obszaru prawa gospodarczego świadczonych przez Kancelarię wchodzi:

 

  • redagowanie i opiniowanie umów,
  • sporządzanie projektów umów, aktów założycielskich, statutów spółek osobowych i kapitałowych,
  • prowadzenie procedur rejestracyjnych spółek handlowych oraz zmian w umowach spółek lub statutach, wprowadzanie zmian danych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • sporządzanie projektów porozumień wspólników, uchwał organów,
  • negocjacje z kontrahentami,
  • postępowanie rejestrowe, zgłoszeniowe,
  • udział w negocjacjach między uczestnikami spółki,
  • kompleksowa obsługa należności,
  • reprezentacja przed Sądami oraz innymi organami.

Chcesz skorzystać z usług prawnych?

Kancelaria zapewnia przedsiębiorcom stałą obsługę prawną w ramach miesięcznej stawki ryczałtu bądź godzinowo za wykonane czynności.

 

Oferta stałej obsługi obejmuje stały nadzór prawny Kancelarii nad działalnością przedsiębiorcy. Kancelaria zapewnia reprezentację przedsiębiorcy w sprawach sądowych i przedsądowych oraz bieżące wsparcie merytoryczne, w tym ocenę i sporządzanie dokumentów i umów, czy też sporządzanie opinii prawnych. Pomoc prawna obejmuje również udział w prowadzonych negocjacjach z kontrahentami.

Realizacja: icube.pl

facebook linkedIn