Usługi prawne

 

 

Oferujemy pomoc prawną w sprawach rodzinnych i opiekuńczych – m.in. rozwód, separacja, alimenty,  władza rodzicielska.

Udzielamy porad prawnych w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, podział majątku spadkowego, odrzucenie spadku.

Kompleksowa i rzetelna pomoc prawna i doradztwo w sprawach z zakresu prawa cywilnego.

Profesjonalnie dochodzimy roszczeń od ubezpieczycieli za szkody osobowe, majątkowe, komunikacyjne.

Udzielamy porad z zakresu prawa pracy w sprawach o wynagrodzenie, przywrócenie do pracy oraz odszkodowania.

Prowadzimy sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, pomagając w uzyskaniu świadczeń emerytalnych i rentowych.

Zapewniamy kompleksowe usługi prawne w zakresie rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej.

Reprezentujemy interesy osób pokrzywdzonych, występujemy w obronie podejrzanych i oskarżonych w sprawach karnych.

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw i udzielaniu porad prawnych związanych z prawem niemieckim.

Realizacja: icube.pl

facebook linkedIn