Polityka Cookies i Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach Strony internetowej https://www.adwokat-majowska.pl, która prowadzona jest przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Anety Majowskiej z siedzibą w Tarnowskich Górach 42-600 przy ul. Krakowskiej 8.

Rozdział 1. Definicje oraz informacje ogólne.

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1.1. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.adwokat-majowska.pl. 

1.2. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

1.3. Administratorem Strony https://www.adwokat-majowska.pl jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Aneta Majowska z siedzibą w Tarnowskich Górach 42-600 przy ul. Krakowskiej 8.

1.4. Administratorem danych w zakresie danych, będących danymi osobowymi w świetle przepisów o ochronie danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Aneta Majowska z siedzibą w Tarnowskich Górach 42-600 przy ul. Krakowskiej 8.

1.5. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: - poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje, - poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”).

1.6. Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje Polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez Administratora zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

1.7. Kontakt z Administratorem możliwy pod adresem e-mail: kancelaria@adwokat-majowska.pl.

Rozdział 2. Informacje w formularzach.

2.1. Korzystanie ze Strony nie wymaga podania żadnych danych osobowych, za wyjątkiem formularza kontaktowego wymagającego podania swoich danych osobowych.

2.2. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika, przetwarza je i przechowuje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.3. Administrator może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

2.4. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim.

2.5. Jeśli dane w formularzu umożliwiają identyfikację osoby fizycznej, to osoba taka ma prawo do wglądu, modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu w celu wymiany wiadomości elektronicznej, w tym odpowiedzi na zgłoszenie w formularzu kontaktowym oraz kontynuowania korespondencji elektronicznej. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wysłanie zapytania za pośrednictwem formularza.

Rozdział 3 Informacja o plikach cookies. 

3.1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

3.2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

3.3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

3.4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu  przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Rozdział 4 Udostępnienie i powierzenie przetwarzania danych.

4.1. Dane osobowe zebrane przez https://adwokat-majowska.pl wykorzystywane, przetwarzane i przechowywana są wyłącznie zgodnie z udzieloną przez Użytkownika zgodą oraz w granicach prawa, w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, ze zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”).
4.2. Administrator dokłada wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych, które gromadzi przed ich utratą, uszkodzeniem, modyfikacją, ujawnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów.

4.3. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych, np. w związku z obsługą systemów informatycznych. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

4.4. Administrator oraz osoby przez niego upoważnione, wskazane w ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, zapewniają środki techniczne i organizacyjne ochrony przetwarzania danych i ich zabezpieczenia, wraz z obowiązkiem zachowania danych w tajemnicy.

4.5. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby.

4.6. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych ze Strony upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

4.7. Administrator nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie ujawnia gromadzonych danych osobowych, o ile nie wynika to wprost z założeń niniejszej Polityki bądź obowiązujących przepisów prawa.

4.8. W przypadkach przewidzianych przepisami obowiązującego prawa Użytkownik posiada swobodny dostęp do danych osobowych, poprawianie ich, uzupełniania, aktualizacji, żądania ograniczenia lub zaprzestania ich przetwarzania oraz możliwość wyrażenia sprzeciwu co do ich przetwarzania. 

4.9. Dane podlegają przetwarzaniu przez okres wymiany wiadomości w korespondencji elektronicznej oraz przewidziany obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział 5 Logi serwera.

5.1. Korzystanie ze Strony wiążę się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

5.2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

5.3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

5.4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

5. 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Rozdział 6 Bezpieczeństwo Strony (Szyfrowanie).

6.1. Strona szyfrowana jest Certyfikatem SSL, którego wystawca Internet Security Research Group (ISRG) gwarantuje, że dane przesyłane do i ze strony https://www.adwokat-majowska.pl są szyfrowane i pochodzą z serwera administrowanego przez icube.pl sp. z o.o. (NIP: 648-277-38-66,  Regon: 361034999, KRS: 0000552386)

6.2. Strona zapewnia możliwość zapoznania się z certyfikatem SSL oraz oświadczeniem Wystawcy certyfikatu. 

6.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji i danych w trakcie ich transmisji przez Użytkownika na serwer strony https://www.adwokat-majowska.pl.

Rozdział 7 Zastrzeżenia.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w swojej Polityce prywatności. Osoby korzystające ze Strony obowiązuje aktualna jej wersja, dostępna na stronie internetowej: https://www.adwokat-majowska.pl.

Realizacja: icube.pl