Adwokat

Aneta Majowska, adwokat, doktor nauk prawnych, LL.M. (Mainz),

zapewnia kompleksową obsługę prawną na terenie Tarnowskich Gór, Bytomia i okolic.

Adwokat Aneta Majowska
Adwokat dr Aneta Majowska LL.M.

 

Wykształcenie prawnicze

Wiedza, doświadczenie i profesjonalizm oparte są o solidne wykształcenie, zarówno prawnicze jak i ekonomiczne.

 

Adwokat Aneta Majowska – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Stypendystka Uniwersytetu w Graz w Austrii (Karl-Franzens Universität Graz, Rechtswissenschaftliche Fakultät). Stypendystka w ramach programu Recht in Deutschland – Jagiellonen Universität Krakau, Ruprecht-Karls Universität Heidelberg, Johannes Gutenberg Universität Mainz.

 

Ukończyła aplikację adwokacką w Katowicach uzyskując wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach, po egzaminie adwokackim złożonym z wyróżnieniem.

 

Absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Chcesz skorzystać z usług prawnych?

Znajomość prawa niemieckiego

W roku 2015 w ramach kierunku Rechtswissenschaft uzyskała tytuł Magistra Legum (LL.M., Master of Laws) nadany przez Johannes Gutenberg Universität Mainz w Niemczech. Uzyskany tytuł potwierdza kompetencję m.in. w zakresie prawa niemieckiego oraz prawniczego języka niemieckiego.

 

Biuro Kancelarii Adwokackiej

Ponadto absolwentka Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, kierunku Finanse i Rachunkowość. Absolwentka studiów podyplomowych Strategia Podatkowa prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, a także studiów podyplomowych Prawo Gospodarcze i Handlowe prowadzonych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

 

Działalność naukowa w obszarze prawa

Po ukończeniu studiów doktoranckich i obronie pracy doktorskiej uzyskała stopień doktora nauk prawnych.

 

Zdobyte kwalifikacje, ukończone fakultety, w tym udział w licznych szkoleniach oraz krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych (wraz z wygłaszaniem referatów, m.in. wygłoszenie referatu w języku niemieckim w ramach konferencji naukowej w Kijowie), zapewniają rzetelność i pełen profesjonalizm świadczonych usług prawnych.

 

Autorka kilku publikacji naukowych (m.in. Prokuratura i Prawo 2012, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 2013, Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem 2013). Posługuje się biegle językiem niemieckim, w tym niemieckim językiem prawniczym, a także w stopniu komunikatywnym językiem angielskim i hiszpańskim.

 

 

Orły Prawa 2020 - logo

 

Realizacja: icube.pl

facebook linkedIn